ФУЛБРАЙТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН АЖИЛЛУУЛАХ ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРТ СОНГОГДЛОО

#Фулбрайтын_мэргэжилтэн_ажиллуулах олон улсын хөтөлбөрт сонгогдлоо.

Техник Технологийн Дээд Сургууль – IETТехник Технологийн Политехник КоллежNews_IETАНУ-ын Засгийн газрын Фулбрайтын хөтөлбөрт сонгогдлоо. Түүхт 40 жил -Техник технологийн дээд сургууль

Тус хөтөлбөрийн хүрээнд уул уурхайн салбарын хүний нөөцийн мэргэжил дээшлүүлэх түр болон богино хугацааны сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, агуулгыг олон улсын түвшинд хүргэх, гадаад дотоодын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилготойгоор Физикийн ухааны доктор Жеймс Бауэр эрдэмтэнтэй 3-р сарын 24-ны өдрөөс 5-р сарын 2-ны өдрийн хугацаанд хамтран ажиллах юм.

Бидний хамтын ажиллагаа өргөжин хөгжих болтугай. U.S. Embassy – Ulaanbaatar, Mongolia

Facebook