МЭДЭЭЛЭЛ

ОЮУТАН, БАГШ, АЖИЛТАН, АЖИЛ ОЛГОГЧ ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН АНХААРАЛД

2022-2023 оны хичээлийн жилийн 12,1,2-р саруудад зохион байгуулагдах үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг дараах байдлаар зохион байгуулна. ТТПК-ийн техник, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын шатлал болон ТТДС-ийн дээд боловсрол

Дэлгэрэнгүй »

IET podcast part 9

ТТДС- д хэрхэн онлайнаар бүртгүүлэх вэ? Ээлжит дугаар та бүхэнд хүрч байна. https://www.youtube.com/watch?v=QVnQ4H6xtas

Дэлгэрэнгүй »

IET podcast part 4

ТТДС-ийн оюутан, төгсөгчдийн албанаас эрхлэн гаргаж буй “IET STUDENT” цуврал подкастийн 4 дэх дугаарыг хүлээн авна уу. “IET STUDENT” цуврал подкаст нь өсвөр насныхан, оюутан

Дэлгэрэнгүй »

IET STUDENT Подкаст part3

ТТДС-ийн оюутан, төгсөгчдийн албанаас эрхлэн гаргаж буй “IET STUDENT” цуврал подкастийн 3 дахь дугаарыг хүлээн авна уу. “IET STUDENT” цуврал подкаст нь өсвөр насныхан, оюутан

Дэлгэрэнгүй »

IET Подкаст парт 2

ТТДС-ийн оюутан, төгсөгчдийн албанаас эрхлэн гаргаж буй “IET STUDENT” цуврал подкастийн 2 дахь дугаарыг хүлээн авна уу. “IET STUDENT” цуврал подкаст нь өсвөр насныхан, оюутан

Дэлгэрэнгүй »

Facebook