Эрдэм шинжилгээтэй, инновацтай холбоотой дүрэм журмууд

Эрдэм шинжилгээний бүтээлийг дараах загварын дагуу бэлдэнэ үү   Ханын poster -ийг эндээс үзнэ үү