Сүүлийн мэдээ

#Мэргэжлийн_боловсрол_аж_ахуйн нэгжүүдийн хамтын ажиллагаа өргөжих боломж нэмэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй »

#Дулаан_сэтгэл_хандивын_аянд_нэгдлээ. Өвөлжилт хүндэрсэн аймгийн малчдад туслах #ДУЛААН_СЭТГЭЛ

Дэлгэрэнгүй »

#Япон_оронд_оюутан_дадлагажих_хөтөлбөр хүрээгээ тэлж хамтран ажиллах байгууллага нэмэгдэж

Дэлгэрэнгүй »

#Бакалаврын_диплом_энгэрийн_тэмдэг гардуулна. #Урилга Техник Технологийн Дээд Сургууль

Дэлгэрэнгүй »

#Багш_Мэргэжлийн_боловсрол_оюуны_өмч ийн газраас барааны тэмдэгт эзэмших онцгой

Дэлгэрэнгүй »

#Хамт_олны_золголт_өргөн_дэлгэр_боллоо. Модон Луу жилийн сар шинийн хамт

Дэлгэрэнгүй »

#Багш_хагас_жилийн_ажлаа_тайлагнаж үр дүнгээ хуваалцаж байна. 2023-2024 оны

Дэлгэрэнгүй »

#Магистрантууд_дадлагын_тайлангаа амжилттай хамгаалав. ”Багш, мэргэжлийн боловсрол сургалт”магистрын

Дэлгэрэнгүй »