2020-2021 оны хичээлийн жил
Шаталсан сургалтын тогтолцооны жишгийг тодорхойлогч үндэсний тэргүүлэгч сургууль болох
Эрхэм зорилго
Техник технологийн салбарын үнэ цэнэтэй мэргэжилтэн бэлтгэх
Үнэт зүйлс
Бид шинийг санаачлагч МАНЛАЙЛАГЧид байна. Бид техник, технологийн хөгжлийг БҮТЭЭГЧид байна. Бид насан туршийн суралцахуйг ДЭЭДЛЭГЧид байна:
Previous
Next

Сүүлийн мэдээ

PubHTML5 LightBox Embed Demo
Facebook