БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ 2023 ҮЗЭСГЭЛЭНД ОРОЛЦОЖ МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭЖ БАЙНА

#БОЛОВСРОЛЫН_ШИНЭЧЛЭЛ_2023 үзэсгэлэнд оролцож мэдээллээ түгээж байна.

БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ-2023” ҮЗЭСГЭЛЭН энэ сарын 21-24-ны өдрүүдэдМИШЭЭЛ ЭКСПО-д зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд манай Техник Технологийн Дээд Сургууль – IET болон Техник Технологийн Политехник Коллеж оролцож байна.

Бид Мишээл экспо 53-р талбайд байрлаж

Боловсролын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, мэдээллийг танилцуулах, оролцогч байгууллагуудын танилцуулга уулзалт, зөвлөгөөн, үзүүлэх сургалтууд

Ахлах болон их, дээд сургууль төгсөгчдөд зориулсан боловсролын байгууллагуудын мэргэжлийн сургалт зөвлөгөө, мэдээллийн үйл ажиллагаа

Суралцагч, эцэг эхчүүдэд зориулсан АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ ЗӨВЛӨХ үйлчилгээг үзүүлж байна.

Энэхүү үзэсгэлэнд

Төрийн болон төрийн бус өмчийн их, дээд сургууль, коллежууд

Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагууд, үйлдвэрлэлийн судалгааны төв, Политехник коллежууд

ЕБС-ийн 9, 11,12-р анги төгсөгчид, эцэг эх, багш ажилтан оролцож байгаа юм байна.

Та бүхэн хүрэлцэн ирж манай сургууль хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай

Facebook