САЙН ТУРШЛАГЫГ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ НЬ

“МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН САЛБАР ДАХЬ САЙН ТУРШЛАГЫГ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ НЬ” семинар явагдаж байна. Тус семинар нь ГОУХАН-ийн төслийн хүрээнд, 10 жилийн хугацаанд хэрэгжсэн:

Төсөл, хөтөлбөрийн сайн туршлага

Мэдлэгээ харилцан солилцох, суралцах

Цаашид хэрхэн хэрэгжүүлэх

Салбартаа түгээн дэлгэрүүлэх талаар санал бодлоо тусгах боломжийг бүрдүүлэх зорилготойгоор 2 дахь өдрөө амжилттай зохион байгуулагдаж байна.

This image has an empty alt attribute; its file name is 22-10-27-1-2-1024x724.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 22-10-27-1-3-1024x724.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 22-10-27-1-4-1024x724.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 22-10-27-1-5-1024x724.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 22-10-27-1-6-1024x724.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 22-10-27-1-7-1024x724.jpg

Facebook