Математикийн олимпиадад оролцогчиддын анхааралд

2022-04-21-ны өдөр 14:00 цагаас 15:00 цагийн хооронд Математикийн олимпиадын Техникийн зөвлөгөөний хурал болж өндөрлөлөө. 

Олимпиадад нийт  35-н коллеж, МСҮТ-ийн 42 багш, 88 суралцагчид оролцож байна. Үүнээс 66% нь хөдөө, орон нутгаас холбогдон богино хугацаанд, орон зайнаас үл хамааран алс холын Баян-Өлгий, Ховд, Хөвсгөл, Дорнод, Сүхбаатар зэрэг аймгаас багш, суралцагч оролцож байгаа нь онцлог юм. Оролцож байгаа багш, суралцагчид техникийн зөвлөгөөний үеээр танилцуулсан хөтөлбөр болон анхааруулгатай танилцана уу.  

Facebook