Техник Технологийн Дээд Сургууль – IET өөрийн номын сан дахь бүх хэвлэмэл бүтээлээ цахимжуулан, ESAN цахим санд байршуулахаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Техник Технологийн Дээд Сургууль – IET өөрийн номын сан дахь бүх хэвлэмэл бүтээлээ цахимжуулан, ESAN цахим санд байршуулахаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Энэхүү гэрээгээр тус сургуулийн бүх оюутнууд ESAN цахим сангаар дамжуулан мэргэжлийн ном, эрдмийн бүтээлүүдээ оюуны өмчийн эрхтэйгээр #цахимаар хэрэглэх боломжтой болох юм.

Facebook