ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАГШ ОЮУТНУУД “АМИНЫ ОРОН СУУЦНЫ ДУЛААЛГА” ДАДЛАГАЖУУЛАХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ.

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАГШ ОЮУТНУУД “АМИНЫ ОРОН СУУЦНЫ ДУЛААЛГА” ДАДЛАГАЖУУЛАХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ. ХБНГУ-ын Засгийн газрын санхүүжилтээр ГОУХАНийгэмлэг /GIZ/-ээс хэрэгжүүлж буй “Монгол дахь барилга байгууламжийн эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх нь” болон “Ур чадварыг хөгжүүлэх” төслүүдийн хүрээнд Барилгын тэнхимийн багш оюутнууд “Амины орон сууцны дулаалга” сургалтад амжилттай хамрагдан гэрчилгээ гардан авлаа. Инженерийн сэтгэлгээтэй залуус ирээдүйг бүтээнэ

Facebook