Дотоод дүрэм, журам

 

#НэрБатлагдсан огноо, тушаалҮзэх
1ТТДС, ТТПК – Хөдөлмөрийн дотоод журам Линк
2ТТДС – Эрдэм шинжилгээтэй холбоотой журам Линк
3ТТДС, ТТПК – Сургалттай холбоотой дүрэм журам Линк
4Багш, ажилтны ажлын цаг ашиглалт, цаг бүртгэлийн талаар мөрдөх журам Линк