Home ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

ОВОГ НЭРАЛБАН ТУШААЛ
1Ц. БаярмааТТДС-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, ТТДС-ын захирал
2Т.НармандахТөлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Чанарын албаны дарга
3Н.ЭрдэмтөгсГишүүн, Бизнес хөгжил төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
4М.СэргэлэнГишүүн, МКТК-ийн захирал
5Б.Отгонбаяр Гишүүн, Дэд бүтэц хамтын ажиллагаа хариуцсан захирал
6Б.БатболдГишүүн, Санхүү, төлөвлөлт эрхэлсэн захирал
7С.ДолгорсүрэнГишүүн, АЗМСТ-ийн эрхлэгч
8Д.Болормаа Гишүүн, Зөвлөх
9Б.СэргэлэнсанааГишүүн, Архитектурын 4-р курсын оюутан
10А.ЭнхтүвшинГишүүн, Ажил олгогчийн төлөөлөгч