Home ТЭНХИМ

ТЭНХИМ

 • Мужааны чадамжийн төв
 • Хэлний сургалтын төв
 • Биеийн тамир спортын төв
 • Ерөнхий суурь ухааны тэнхим
 • Математик компьютерийн ухааны тэнхим
 • Барилга архитектурын тэнхим
 • Авто зам материал судлалын тэнхим
 • Автомашин механизмын тэнхим
 • Сантехник инженерчлэлийн тэнхим
 • Цахилгаан электроникийн тэнхим
 • Хоол үйлдвэрлэл технологийн тэнхим