Эрхэм зорилго

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ҮНЭ ЦЭНТЭЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ

TRAIN ESTEEMED ESPECIALISTS IN THE FIELD
OF TECHNOLOGY

АЛСЫН ХАРАА

ШАТАЛСАН СУРГАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ ЖИШГИЙГ ТОДОРХОЙЛОГЧ ҮНДЭСНИЙ ТЭРГҮҮЛЭГЧ СУРГУУЛЬ БОЛОХ

DEVELOP A LEADING NATIONAL UNIVERSITY SETTING THE STANDARD FOR A TIERED EDUCATION SYSTEM

Facebook