МЭДЭЭЛЭЛ

IET podcast part 9

ТТДС- д хэрхэн онлайнаар бүртгүүлэх вэ? Ээлжит дугаар та бүхэнд хүрч байна. https://www.youtube.com/watch?v=QVnQ4H6xtas

Дэлгэрэнгүй »

IET podcast part 4

ТТДС-ийн оюутан, төгсөгчдийн албанаас эрхлэн гаргаж буй “IET STUDENT” цуврал подкастийн 4 дэх дугаарыг хүлээн авна уу. “IET STUDENT” цуврал подкаст нь өсвөр насныхан, оюутан

Дэлгэрэнгүй »

IET STUDENT Подкаст part3

ТТДС-ийн оюутан, төгсөгчдийн албанаас эрхлэн гаргаж буй “IET STUDENT” цуврал подкастийн 3 дахь дугаарыг хүлээн авна уу. “IET STUDENT” цуврал подкаст нь өсвөр насныхан, оюутан

Дэлгэрэнгүй »

IET Подкаст парт 2

ТТДС-ийн оюутан, төгсөгчдийн албанаас эрхлэн гаргаж буй “IET STUDENT” цуврал подкастийн 2 дахь дугаарыг хүлээн авна уу. “IET STUDENT” цуврал подкаст нь өсвөр насныхан, оюутан

Дэлгэрэнгүй »

Facebook