ЭЧНЭЭ

Элсэлтийн журамтай танилцана уу.

ТТДС элсэлтийн журам 

Элсэлтийн бүртгэлийн төлбөр: 15000₮

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар
  • Эзэмшсэн боловсролын диплом, түүний хуулбар /гадаад хэлээр бол монгол хэлээр орчуулж нотариатаар баталгаажуулсан байх/
  • 3х4 хэмжээтэй тухайн оны фото зураг
  • Ажлын газрын тодорхойлолт 

ДЭЭРХ БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРДЭЛ БҮРЭН бүртгэлийн хураамж төлсөн ТОХИОЛДОЛД БҮРТГЭЛ БАТАЛГААЖИХЫГ АНХААРНА УУ. 

                           Бүртгэлийн хураамж төлөх данс

СУРГУУЛИЙН ДАНС:                         ХААН БАНК 5030 539879

                                                                 ХАС БАНК 500 005 0415

ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГА:    Техник Технологийн дээд сургууль

ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА ХЭСЭГТ:          ОВОГ, НЭР, УТАСНЫ ДУГААР