БАКАЛАВР
Таны фэйсбүүк чатаар эрхийн бичиг илгээх тул үнэн зөв бөглөнө үү

Элсэлтийн журамтай танилцана уу.

ТТДС элсэлтийн журам 

Элсэлтийн бүртгэлийн төлбөр: 15000₮

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар
  • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ эх хувь
  • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Хувийн хэрэг/эх хувь/
  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж бичиг
  • 3х4 хэмжээтэй тухайн оны фото зураг

ДЭЭРХ БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРДЭЛ БҮРЭН бүртгэлийн хураамж төлсөн ТОХИОЛДОЛД БҮРТГЭЛ БАТАЛГААЖИХЫГ АНХААРНА УУ. 

                                 Бүртгэлийн хураамж төлөх данс 

СУРГУУЛИЙН ДАНС:                         ХААН БАНК 503 053 9879 

                                                                 ХАС БАНК 500 005 0414

ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГА:    Техник Технологийн дээд сургууль

ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА ХЭСЭГТ:          ОВОГ, НЭР, УТАСНЫ ДУГААР