БАКАЛАВР
Таны фэйсбүүк чатаар эрхийн бичиг илгээх тул үнэн зөв бөглөнө үү

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ ЦАХИМААР ТӨЛӨХ

Элсэлтийн бүртгэлийн төлбөр: 10000₮

Жич: Төлбөр орсон мэдээллийг шалгасны дараа  бүртгэл баталгаажсан эрхийн бичгийг таны фэйсбүүк чатруу илгээх болно.  /Бүртгэл баталгаажих хугацаа /Ажлын 3 хоногт/

СУРГУУЛИЙН ДАНС:                         ХАС БАНК  5000 0504 14

ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГА:    Техник Технологийн дээд сургууль

ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА ХЭСЭГТ:          ОВОГ, НЭР, УТАСНЫ ДУГААР