Сүүлийн Мэдээ

Бидний бахархал


Техник Технологийн Дээд сургуулийн төгсөгч бүр БИДНИЙ БАХАРХАЛ билээ. Энэ удаад бид Техник Технологийн Дээд сургуулийг 2017 онд Сантехник, инженерийн байгууламж мэргэжлээр төгссөн Ц.Энхжаргалыг онцолж байна. Ц.Энхжаргалдаа ажлын өндөр...

Бидний бахархал


Техник Технологийн Дээд сургуулийн төгсөгч бүр БИДНИЙ БАХАРХАЛ билээ. Энэ удаад бид Техник Технологийн Дээд Сургуулийг 2006 онд Авто замын барилгын инженер мэргэжлээр төгссөн Б.Жавхлантөгсийг онцолж байна. Б.Жавхлантөгсдөө ажлын...

Бидний бахархал


Техник Технологийн Дээд сургуулийн төгсөгч бүр БИДНИЙ БАХАРХАЛ билээ. Энэ удаад бид Техник Технологийн Политехник коллежийг 2004 онд Авто замын инженер мэргэжлээр бакалавр, 2018 онд магистрын зэрэгтэй төгссөн Д.Булгантамирыг...

Бидний бахархал


Техник Технологийн Дээд сургуулийн төгсөгч бүр БИДНИЙ БАХАРХАЛ билээ. Энэ удаад бид Техник Технологийн Дээд Сургуулийг 2013 онд Барилгын техникч мэргэжлээр, 2015 онд Барилгын инженер мэргэжлээр төгссөн Х.Батбаярыг онцолж...