БҮТЭЭМЖИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГАЛТ БОЛНО

#Бүтээмжийн_менежмент_сургалт_болно.

”Бүтээмжийн менежмент ба арга хэрэгслүүд” сэдвээр Монгол улсын бүтээмжийн зөвлөх инженер Т.Золбоотоор удирдуулсан хэлэлцүүлэг сургалт болно.

Та бүхэн 4-р сарын 4-ны пүрэв гаригт 14:00 цагаас Техник Технологийн Дээд Сургууль – IETТехник Технологийн Политехник КоллежNews_IET ийн танхимд хүрэлцэн ирээрэй.

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэх асуудал маш чухлаар тавигдаж буй энэ үед бүтээмжийн менежмент, чиг үүрэг түүний хэмжилт, үнэлгээ төлөвлөлт сайжруулалт зэрэг сэдвээр хэлэлцүүлэг болох юм. Түүхт 40 жил -Техник технологийн дээд сургууль

Facebook