Багш Осоржинд баяр хүргэж, амжилт хүсье

Техник Технологийн Политехник Коллежийн төгсөгч, дадлагжигч багш Осоржинд баяр хүргэж, амжилт хүсье.

ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР:Лабораторийн туршилтыг гар аргаар зохион бүтээжээ.

Лабораторын стендийг гар хялбарчилан зөөврийн болгож ашиглаж хямд өртөгөөр бүтээсэн бүтээлийг онцолсон байна.

https://fb.watch/nLaG7bcxMv/

Facebook