ШИНЭ БАГШИЙН ЧИГЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

#Шинэ_багшийн_чиглүүлэх_сургалт_зохион байгуулагдлаа.

Тус сургуулийн БАГШ, хүний хөгжлийн төвөөс “Шинэ багшийг чиглүүлэх сургалт” -ийг шинээр ажилд орсон багш нарт зориулан зохион байгууллаа.

Боловсролын болон бусад холбогдох хуулийн тогтоомж,

Сургуулийн бодлого, зорилго, зорилт,

Дотоод журам,

Багшийн үүрэг, хариуцлага, ёс зүй,

Багшийн хөгжлийн төлөвлөлт,

Удирдлага мэдээллийн систем зэрэг мэдээллийг түгээлээ.

Тэргүүлэх багшийн мэргэжлийн зэрэгтэй багш өөрийн хичээлийн тайлан, хэрэглэгдэхүүн, нэгж хичээлийн төлөвлөлт, бэлтгэл бүтээгдэхүүнээ танилцуулж туршлага солилцлоо.

Энэхүү үйл ажиллагаанд ерөнхий захирал, хяналт үнэлгээ, чанарын албаны дарга, сургалт, оюутны албаны дарга, ажилтан, хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, систем хариуцсан мэргэжилтэн, багш, хүний хөгжлийн төвийн ахлах мэргэжилтэн нар оролцлоо.

Шинэ багш нарынхаа эрдэм судлал, багшлахуйн их үйлд амжилт хүсье

Facebook