ЭРҮҮЛ МЭНД ИРГЭН БҮРД

#Эрүүл Мэнд_энгийнээс_иргэн_бүрд ЭРҮҮЛ МЭНД аянд нэгдлээ.

Өнөөдөр Техник Технологийн Политехник Коллеж,Техник Технологийн Дээд Сургууль – IET багш, ажилтанд зориулан Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн харъяа иргэдийн хэрэглээний боловсролын төвөөс “Иргэн бүрд эрүүл мэнд” аяны хүрээнд дараах сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Хоол зүй Сэтгэл зүй Нойр Дасгал Дархлаа Эрдэс

Иргэдийн Хэрэглээний Боловсролын Төв д баярлалаа.

Эрүүл амьдрал Энгийн зүйлсээс эхлэнэ. Хэрэгжүүлж ажиллана, амьдрана

Facebook