ТА ТАТГАЛЗ

Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албанаас зохион байгуулж буй уриалга арга хэмжээний дагуу мэдээлэл хүргэж байна.

Бусад хүн таны өмнөөс биш та өөрийнхөө төлөө өөрөө зөв сонголт хийж чадна. Та архи, тамхи, мансууруулах зүйлсээс та хол байхыг зөвлөж байна.

Нагарын нууц

Чин сэтгэлийн үг

Таны зөв шийдвэр эрүүл мэндийн баталгаа

https://m.facebook.com/hevjurmiinalba/videos/259103963183058/?vh=e&mibextid=DrtuHo&extid=MSG-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&device_id=567d10f9-ee86-4270-8c98-fd69eda73f7b&wtsid=rdr_0ygGlu8ZgKXCGo7AP

Facebook