ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД

Оюутнуудын анхааралд:

2023-2024 оны хичээлийн жилийн хичээл, сургалтын үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн боллоо.

БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТ

2023/09/04-нөөс Бакалаврын өдрийн курс хуваарийн дагуу хичээллэнэ.

2023/10/23-наас Бакалаврын эчнээ курс хуваарийн дагуу хичээллэнэ.

МАГИСТРЫН СУРГАЛТ

2023/10/09-нөөс Мэргэжлийн магистр хуваарийн дагуу хичээллэнэ.

2023/09/25-наас Багш, мэргэжлийн боловсролын магистр хуваарийн дагуу хичээллэнэ.

Facebook