IEDC-PEARSON ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИНЭ

IEDC – Pearson partner Mongolia. Олон улсын Pearson хөтөлбөр Техник Технологийн Политехник Коллеж д хэрэгжинэ.

Facebook