ШИНЖЭЭЧИД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Барилга угсралтын мужааны техникч хөтөлбөрт магадлан итгэмжлэл хийхээр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл-н ажлын алба, магадлан итгэмжлэлийн шинжээчид 5-р сарын 2, 3-ны өдрүүдэд ажиллаж байна.

Тус хөтөлбөр 2014 оноос сургалт эрхлэх зөвшөөрөл авч өдгөө 8 удаагийн төгсөлтөөр 70 гаруй техникчийг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэж, тэдгээрийн хөдөлмөр эрхлэлт 88 хувьтай байгаа нь өндөр эрэлттэйг илэрхийлжээ.

Мужааны чадамжийн төв, хөтөлбөрийн багт амжилт хүсье

Facebook