НЭН ТЭРГҮҮНД ХАБЭА

#Нэн_тэргүүнд_ХАБЭА_

Чадамжийн төвүүд сайн туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд Дорнод ПК, Өмнөговь ПК-ийн ХАБЭА-н хамтарсан баг манай сургуулийн хамт олонд зорилтот 2 өдрийн сургалтыг зохион байгуулж өндөрлөлөө.

Энэхүү сургалтаар эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал, сайжруулах ажлын төлөвлөлт хийх, сургалтын агуулга бүхий гарын авлага зэрэг бүтээгдэхүүн бий боллоо.

2 өдөр нэг хамт олон болж ажиллаж, туршлагаа түгээн дэлгэрүүлсэн та нартаа баярлалаа. Цаашдын хамтын ажиллагаандаа амжилт хүсье.

Facebook