ГЕРМАН МЭРГЭЖИЛТЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

#Герман_мэргэжилтэн_ажиллаж_байна.

2022-2023 оны хичээлийн жилд туршлагатай Герман мэргэжилтнүүдийг богино хугацаанд ажиллуулах хамтын ажиллагааны гэрээг Германы ахмад мэргэжилтний албатай SES байгуулан ажиллаж байна.

Цахилгаан электроникийн чиглэлээр мэргэжилтэн Mr.Guido LÖW цахилгаан электроникийн тэнхимд ажиллахаар хүрэлцэн ирлээ.

Герман мэргэжилтэн ажиллах хугацаандаа Хөтөлбөрийн багшийг чадавхижуулах, Сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах,

Үйлдвэр сургалтын хичээлийг удирдан зохион байгуулах,

Шинэ технологи нэвтрүүлэх, практик хэрэглээг нэмэгдүүлэх зэргээр үр өгөөжтэй ажиллах юм.

#Авьяас_урчадвар_тэтгэвэрт_гардаггүй

#Туршлагаа_бусдад_түгээх_нь_их_буян_юм.

Facebook