Нээлттэй хаалганы өдөрлөг үргэлжилсээр …

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тэнхимээс зохион явуулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгт хамтран оролцож, зохион байгуулсан ажил олгогч, аж ахуйн нэгж байгууллага, төгсөгч, суралцагч, эцэг эхчүүддээ баярлалаа. Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээнп хамрагдсан ЕБС-н суралцагч, эцэг, эх, нийгмийн ажилтан, сургуулийн удирдлагуудад талархал илэрхийлье.

#IET урьж байна.

Facebook