НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ

Нээлттэй өдөрлөгөөр #Үүд_хаалгаа нээлттэй байлгана.

Техник технологийн салбар, суралцах боломжит мэргэжлүүдийн мэдээ мэдээлэл, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээг өөрийн сургуулийн байранд #НЭЭЛТТЭЙ_ХААЛГАНЫ_ӨДӨРЛӨГ -өөр аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран хүргэхээр зорьж байна.

Та бүхэнд манай үүд хаалга үргэлж нээлттэй байх болно.

Өдөрлөгөөр

  • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээгээр өөрийгөө ямар чиглэлээр суралцахад тохиромжтойг тодорхойлуулах;
  • Мэргэжил, хөтөлбөрүүдтэй дэлгэрэнгүй танилцах;
  • Сонирхолтой үзүүлбэр, мэргэжлийн шоу үзэх;
  • Өөрөө туршиж хийх;
  • Сургуулиар мэргэжил эзэмшиж хаана, ямар салбар ажиллах боломжтой, ажлын байранд зуучлуулах боломжоор хангах; СОНИРХОЛТОЙГООР_МЭРГЭЖЛЭЭ_СОНГОЦГООЁ_АЯЛАЦГААЯ

Facebook