ТТДС нь 2021 оны 21 онцлох ажлаа онцлон дүгнэлээ.Мөн манай сургуультай хамтран ажилладаг түншлэгч байгууллага, оролцогч талууддаа, үе үеийн удирдлага, багш, ажилчид хамт олондоо ирэх 2022 оны ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе!

ТТДС нь 2021 оны 21 онцлох ажлаа онцлон дүгнэлээ.Мөн манай сургуультай хамтран ажилладаг түншлэгч байгууллага, оролцогч талууддаа, үе үеийн удирдлага, багш, ажилчид хамт олондоо ирэх 2022 оны ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе!

Facebook