“МБС-ЫН БАГШИЙГ МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРӨӨР БЭЛТГЭХ” ХӨТӨЛБӨРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГИЙН ЭЭЛЖИТ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО.

“МБС-ЫН БАГШИЙГ МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРӨӨР БЭЛТГЭХ” ХӨТӨЛБӨРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГИЙН ЭЭЛЖИТ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО.ХНХЯ, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга зүйн төв болон Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ) хамтран хэрэгжүүлж буй “Түншлэлд суурилсан техникийн болон мэргэжлийн боловсол, сургалт” төслийн хүрээнд “МБС-ын багшийг магистрын хөтөлбөрөөр бэлтгэх” ажлын хүрээнд хөтөлбөрийн менежментийн багийн ээлжит уулзалт 2021.12.08-ны өдөр ТТДС дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Facebook