Дэлхийн 27, Монголын багш нарын 55 дахь баярын өдрийг бүтээлчээр угтах ажлын хүрээнд Тогооч хөтөлбөрийн дадлагын газар, Программчлалын лаборатори, Хэлний сургалтын төвийн мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, смарт дэлгэц хүлээлгэн өглөө.

Facebook