ХБНГУ-н bau msr GmbH, BBSN

Бид ХБНГУ-н bau msr GmbH, BBSN байгууллагатай цэвэршүүлсэн, ариутгасан ундны усаар хангах шинэ үйл явц, технологийг дамжуулах, мэргэжлийн ур чадварыг эзэмшүүлэх, хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа. Энэхүү ажлын хүрээнд msr GmbH нь бидэнд 65.000 еврогийн үнэ ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж хандивлахаар болсон ба өнөөдөр угсралт дууссан тухай таатай мэдээг бид хүлээж авлаа. Удахгүй Монгол улсад тухайн тоног төхөөрөмжийг авчирна. Энэхүү тоног төхөөрөмж нь 4 давхар бүхий манай сургуулийн төв байр мөн 4 давхар оюутны байр-ны усыг цэвэршүүлэх хүчин чадалтай юм.

https://www.baumsr.de/

https://bau-bildung.de/

Facebook