2020-2021 оны хичээлийн жилийн магистрын төгсөлт

2020-2021 оны хичээлийн жилийн магистрын төгсөлтийн ёслолын үйл ажиллагаа live хэлбэрээр зохион байгуулагдаж “Барилгын инженер” хөтөлбөрийн 5, “Гүүрийн барилга” хөтөлбөрийн 3, “Авто зам, авто замын барилга” хөтөлбөрийн 9,  нийт 17 магистр диплом, энгэрийн тэмдэгээ гардан авлаа.


Сургуулиа амжилттай төгсөж боловсролын зэргээ ахиулсан судлаач инженерүүддээ цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хүсэн ерөөе.

Facebook