“Барилгын инженер” бакалаврын хөтөлбөр

Тус сургуулийн “Барилгын инженер” бакалаврын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлүүлэх, хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог хөгжүүлэхэд идэвх, санаачилгатай ажилласан хөтөлбөрийн менежментийн баг, багш, ажилтнуудад сургуулийн захиргааны зүгээс талархал илэрхийлж, мөнгөн урамшуулал олголоо.

Чанарын соёлыг төлөвшүүлэхэд хувь нэмэр оруулсан оролцогчдодоо бүгдэд нь баяр хүргэж, цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.

Facebook