МЭДЭЭЛЭЛ

ТА ТАТГАЛЗ

Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албанаас зохион байгуулж буй уриалга арга хэмжээний дагуу мэдээлэл хүргэж байна. Бусад хүн таны өмнөөс биш

Дэлгэрэнгүй »

Facebook