МЭДЭЭЛЭЛ

НОГООН_ӨДӨРЛӨГ

#НОГООН_ӨДӨРЛӨГ_БОЛЛОО. IET Green TVET Техник Технологийн Политехник КоллежТехник Технологийн Дээд Сургууль – IET-ЭКО зөвлөлийн санал, санаачилгын хүрээнд БИД БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДҮҮД ногоон өдөрлөгийг “Хог хаягдлаа

Дэлгэрэнгүй »

Facebook