МЭДЭЭЛЭЛ

БҮТЭЭГЧДИЙН ТАЛБАР НЭЭГДЭНЭ

#Тун_удахгүй_бүтээгчдийн_талбар_нээгдэнэ. Нийслэлийн бизнес инновац хөгжлийн газартай хамтран “Бүтээгчдийн талбар” төслийг эхлүүлэхээр уулзалт хийж байсан бол өнөөдөр төслөө хэрэгжүүлэхээр бэлэн болоод байна. Тус төслөөр #Технологит суурилсан

Дэлгэрэнгүй »

Facebook