МЭДЭЭЛЭЛ

ГЕРМАН МЭРГЭЖИЛТЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

#Герман_мэргэжилтэн_ажиллаж_байна. 2022-2023 оны хичээлийн жилд туршлагатай Герман мэргэжилтнүүдийг богино хугацаанд ажиллуулах хамтын ажиллагааны гэрээг Германы ахмад мэргэжилтний албатай SES байгуулан ажиллаж байна. Цахилгаан электроникийн чиглэлээр

Дэлгэрэнгүй »

Facebook