МЭДЭЭЛЭЛ

“МБС-ЫН БАГШИЙГ МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРӨӨР БЭЛТГЭХ” ХӨТӨЛБӨРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГИЙН ЭЭЛЖИТ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО.

“МБС-ЫН БАГШИЙГ МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРӨӨР БЭЛТГЭХ” ХӨТӨЛБӨРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГИЙН ЭЭЛЖИТ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО.ХНХЯ, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга зүйн төв болон Германы олон улсын хамтын ажиллагааны

Дэлгэрэнгүй »

Facebook