МЭДЭЭЛЭЛ

ХБНГУ-н bau msr GmbH, BBSN

Бид ХБНГУ-н bau msr GmbH, BBSN байгууллагатай цэвэршүүлсэн, ариутгасан ундны усаар хангах шинэ үйл явц, технологийг дамжуулах, мэргэжлийн ур чадварыг эзэмшүүлэх, хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж

Дэлгэрэнгүй »

Facebook