Оюутны байр

Техник Технологийн Дээд сургуулийн оюутны байранд байрлаж буй оюутнуудаас Корона вирусийн шинжилгээ авч дууслаа. 67 оюутны шинжилгээ бүгд сөрөг гарлаа.