Дугуйлан хичээллэнэ

Оюутан, суралцагчдад зориулсан бүжиг, аэробик гимнастикийн дугуйлангууд хичээллэнэ.Дугуйлан нь ТТДС болон түүний харьяа сургуулиудын бүх оюутан, суралцагч нарт нээлттэй. Дугуйланг олон улсын хэмжээний мастер багш нар удирдан явуулах бөгөөд эхэлж бүртгүүлсэн 50 суралцагчдын сарын төлбөр нь 25000 төгрөг болж хямдарна. Оюутан үйлчилгээний албанд бүртгэл хийгдэж байна.