Work action day


ШИНЭ 7 ХОНОГИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ!Өнөөдөр 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр. Жилийн 307 дахь өдөр буюу он дуусахад 59 хоног үлдлээ.Өнөөдөр дэлхийн “Work action day” буюу идэвхтэйгээр ажил хайгчдад зориулсан өдөр юм. Монгол улсад 11 сарын 02-ны өдрийг “Хөдөө аж ахуйн ажилтны өдөр” болгон жил бүр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Өнөөдөр ТТДС дээр дараах үйл явдлууд болно.1....

Дугуйлан хичээллэнэ


Оюутан, суралцагчдад зориулсан бүжиг, аэробик гимнастикийн дугуйлангууд хичээллэнэ.Дугуйлан нь ТТДС болон түүний харьяа сургуулиудын бүх оюутан, суралцагч нарт нээлттэй. Дугуйланг олон улсын хэмжээний мастер багш нар удирдан явуулах бөгөөд эхэлж бүртгүүлсэн 50 суралцагчдын сарын төлбөр нь 25000 төгрөг болж хямдарна. Оюутан үйлчилгээний албанд бүртгэл хийгдэж байна.