Хандив


Дэлхий нийтэд тархаж байгаа (COVID-19) коронавирус өвчнөөс ард иргэдээ хамгаалан, урьдчилан сэргийлж, аюулт цар тахал өвчний өмнө сөрж зогсож буй Монгол улсын ЭМЯ-нд Техник Технологийн Политехник Коллеж 1000000 төгрөгийн хандив өргөлөө. Хандивыг сургуулиа төлөөлж ХАБЭА-н менежер А. Батмөнх 2020 оны 04 сарын 01-ний өдөр гардуулан өгөв. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.

Талархал


Техник Технологийн Дээд сургууль нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон сайн үйлсийн аянд нэгддэг билээ. Энэ удаад "Танхимийн зориулалттай биеийн тамирын иж бүрдэл"-ийг Архитектур зураг зүйн тэнхимийн мужааны багш Б. Анхбаяр бусад багш оюутнуудын хамтаар зураг төсөл, ур ухаанаа шингээн гүйцэтгэж “Аутизм ба Бусад Онцгой Хүүхдүүдийн Академи”-д 2020 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр угсарч, байрлуулж...