Цахилгаан хангамжийн инженер

МЭРГЭЖЛЭЭ_ХЭРХЭН_СОНГОХ_ВЭ?
Мэргэжил сонгохдоо дараах асуултын дагуу судалгааг заавал хийгээрэй.
– Тухайн мэргэжлийн онцлог юу вэ?
– Тухайн мэргэжлийн эерэг болон сөрөг талууд
– Энэ мэргэжлийг эзэмших хугацаа хэр урт вэ?
– Мэргэжлээрээ дэвших боломж бий юу?
– Тухайн мэргэжлийн ажлын байрны нөөц \Нийгмийн хэрэгцээ шаардлага, илүүдэл, дутагдал, хаана ажиллах зэрэг\
– Тухайн мэргэжлийн орлого
– Энэ мэргэжлийг эзэмшиж, цаашдаа ажиллах авъяас, сонирхол, хүсэл байна уу?
– Уг мэргэжлээр ажиллахад шаардлагатай бие махбодь, сэтгэл зүйн онцлог надад байна уу?

Та МЭРГЭЖЛЭЭ ЗӨВ СОНГОВОЛ:
* Цаг хугацаа, эдийн засгийн хэмнэлт
* Боломж, бодит байдлын зөв хослол
* Ажлын бүтээмж, бүтээмжид суурилсан амжилт
* Амьдралын боломж, бололцооны бодит өсөлт нэмэгдэнэ.

Бид танд #ЦАХИЛГААН_ХАНГАМЖИЙН_ИНЖЕНЕРИЙН мэргэжлийг санал болгож байна.