Сантехникийн инженер

Тэнгэр баганадсан сүрлэг байшингууд сантехникийн ажил хийгдээгүй бол юу сан билээ. Орон сууц, үйлдвэрлэл, оффисын барилгын амин сүнс болсон сантехникийн ажлын төлөвлөлт, зураг төсөл гаргах, сантехникийн ажлыг удирдан зохион байгуулах, инженер, техникийн ажилтнуудын үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангаж ажилладаг #САНТЕХНИКИЙН_ИНЖЕНЕР мэргэжлийг сонгож, ирээдүйдээ зөв хөрөнгө оруулалт хийгээрэй.