Суралцагчдад шинжлэх ухаан, технологийн мэргэжлүүдээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх, бие хүн өөрийгөө нээж хөгжүүлэх мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, соёлыг төлөвшүүлнэ.  Тус сургууль нь 1999 оноос хойш 16 дахь жилдээ дээд боловсрол олгох сургалт эрхэлж байна.

    Элсэгчидэд тавигдах шаардлага:

–  Бүрэн дунд боловсролтой элсэгч: 4 жил

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР /4 жил/
Барилгын салбарын дээд боловсролтой мэргэжилтэнд тавигдах нийтлэг шаардлага хангахуйц мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвартай, инженерийн ёс зүйтэй, мэргэжлийн болон хэрэглээний гадаад хэл, программ хангамжийг бакалаврын сургалтын түвшинд хэрэглэх чадвартай бүтээгч инженер бэлтгэгдэнэ.

ТӨГСӨГЧИД ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛЛАНА

 • Барилга угсралтын компани
 • Барилгын зураг төслийн компани
 • Барилгын салбарын төрийн байгууллага
Дэлгэрэнгүй
ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ИНЖЕНЕР /4 жил/
Барилга байгууламжийн сантехник тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр үндсэн мэргэжил эзэмшиж хот суурин газар болон бүх төрлийн барилга байгууламжийн ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын систөм, халаалт агаар сэлгэлт, кондинционерийн системийг төлөвлөх, угсрах, ашиглах, засварлах чадвартай болно.

ТӨГСӨГЧИД ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛЛАНА

 • Барилга угсралтын компани
 • Үйлдвэр аж ахуйн газар
 • Эрчим хүчний салбар
 • Усны аж ахуйн барилга байгууламж
Дэлгэрэнгүй
АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР /4 жил/
Олон улсын түвшинд авто замын төлөвлөлт тооцоо хийх, инженерийн шийдэл боловсруулах, зам барилгын ажлын арга төхнологи зохион байгуулалтын арга ажиллагааг эзэмшүүлнэ.

ТӨГСӨГЧИД ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛЛАНА

 • Авто зам
 • Төмөр зам, Гүүр
 • Барилгын салбар
Дэлгэрэнгүй
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР /4 жил/
Эрчим хүчний болон бусад үйлдвэр аж ахуйн газрын цахилгаан хэрэглэгчдийн хэвийн ажиллагааг хангах, цахилгаан төхөөрөмжийг техник эдийн засгийн ашигтай хувилбараар барьж байгуулах, ашиглах.

ТӨГСӨГЧИД ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛЛАНА

 • Барилга угсралтын компани
 • Орон сууц нийтийн аж ахуйн газрууд
 • Эрчим хүчний салбарууд
 • Үйлдвэр аж ахуйн газар
Дэлгэрэнгүй
АВТО МАШИН АШИГЛАЛТ, АВТО АЖ АХУЙ /4 жил/
Авто засварын газар, авто граж, машин борлуулалтын төвд механик засварчдын ажлыг зохион байгуулах, сэлбэгийн хэрэгцээ ашиглалт бүрэн бүтэн байдалд дүн шинжилгээ хийх, олон улсын жишигт нийцэх механик инженерийн тооцоо, зураг төсөл хийх чадвартай болно.

ТӨГСӨГЧИД ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛЛАНА

 • Авто засварын газар
 • Автомашины худалдаа үйлчилгээний төв
 • Хөдөө аж ахуй, Уул уурхай
 • Авто зам болон барилга
Дэлгэрэнгүй
АРХИТЕКТУР /4 жил/
Архитектур мэргэжлийн чиглэлээр төгсөгч нь эзэмшсэн мэргэжлийн зураг төсөл боловсруулах, ашиглагдаж байгаа барилга байгууламж, цогцолборыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн өөрчлөх, сэргээн босгох, засварлах, ашиглалт үйлчилгээг хариуцах, судалгаа шинжилгээ хийх, барьж байгуулах ажлыг зохион байгуулах, удирдан чиглүүлэх ажил гүйцэтгэхээр бэлтгэгдэнэ.

ТӨГСӨГЧИД ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛЛАНА

 • Зураг төслийн компани
 • Төрийн ба хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж
 • Иргэний барилгын архитектур
Дэлгэрэнгүй
ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕРЧИЛЭЛ /4 жил/
Хүнсний бүгээгдэхүүний бүтэц найрлага, шим тэжээллэг чанар болон хүний биө махбодийн физиологийн шаардлага онцлогийг үндэслэн хоол үйлдвэрлэлийн төхнологийг судлах, төрөл бүрийн хоол ундаа, нарийн боов бэлтгэх онолын мэдлэгтэй, хоолны газрын үйлчилгээг зохион байгулах ур чадвартай технологич инженер бэлтгэх.

ТӨГСӨГЧИД ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛЛАНА

 • Эрүүл мэнд нийгмийн хангамжийн салбар
 • Эрчим хүчний салбарууд
Дэлгэрэнгүй