ТТДС-ийн “Урлаг заал”
Урлаг заал нь 100-200 хүний багтаамжтай. Урлаг соёлын арга хэмжээ болон хичээл орох танхим болгон ашигладаг. Жилд давхардсан тоогоор 25-35 төрлийн арга хэмжээ зохиогддог. Тухайлбал:
• Коосэн ТАС-ийн хичээлийн жилийн нээлт
• “Авъяас XI зуун” урлагийн бага наадам
• Төрөл бүрийн уулзалт, семинар
• МБ,ТБ-ын төгсөлтийн арга хэмжээ
• Шинэ жилийн арга хэмжээ