Бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.

  • Сургуулийн анкет бөглөх
  • Боловсролын баримт бичгийн хуулбар хавсаргах
  • Иргэний үнэмлэх, хуулбар хавсаргах

Шалгуур:

Магистраас дээш зэрэгтэй байх

Анкет татах